Web Temática

Rede de Escolas de Saúde para a Cidadanía Abrirase nunha ventá nova

Logo Red Escuelas

O web Rede de Escolas nace para ser referencia dos pacientes, familiares e coidadores no Sistema Nacional de Saúde, con independencia do lugar de residencia, a súa idade e tendo en consideración os seus coñecementos e as súas preferencias.

Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do SNS Abrirase nunha ventá nova

Logo red agencias

A Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías sanitarias e Prestacións do SNS créase co fin de promover a calidade, eficiencia e sustentabilidade en avaliación de tecnoloxías sanitarias no SNS. Esta páxina web facilita o acceso a informes de avaliación de tecnoloxías sanitarias, guías de práctica clínica e outros produtos baseados na evidencia.

Estilos de vida saudable Abrirase nunha ventá nova

Logo estilos de vida saludable

Accións da Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde. A súa finalidade é proporcionar información útil e de calidade, axustada ás diferentes necesidades da cidadanía: Recomendacións, ferramentas interactivas, vídeos e outros materiais e recursos de utilidade para facer máis saudables os nosos estilos de vida.

Comisión Nacional de Reprodución Humana Asistida Abrirase nunha ventá nova

Logo de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida

A Comisión Nacional de Reprodución Humana Asistida é o órgano colexiado do Ministerio de Sanidade, de carácter permanente e consultivo, dirixido a asesorar e orientar sobre o uso das técnicas de reprodución humana asistida, a contribuír á actualización e difusión dos coñecementos científicos e técnicos nesta materia, así como á elaboración de criterios funcionais e estruturais dos centros e servizos onde se realizan.

Seguridade do paciente Abrirase nunha ventá nova

Lavado de manos

A Seguridade do Paciente, unha dimensión esencial da calidade asistencial, implica desenvolver estratexias para reducir o dano innecesario ao pacientes asociados á asistencia sanitaria. O Ministerio de Sanidade desenvolveu a Estratexia de Seguridade do Paciente do SNS en colaboración coas Comunidades Autónomas, as Sociedades Científicas e as Asociacións de Pacientes.

Esta web fornece acceso a todas as actividades despregadas no eido da Estratexia, prácticas seguras, informes de seguridade do paciente, xornadas científicas, Sistema de Notificacións SiNASP e formación a través de cursos autoguiados sobre Seguridade do Paciente, Xestión de Riscos e Hixiene das Mans.